Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang của chúng tôi và thu thập dữ liệu khi bạn tham gia Aznet.io bằng cách đọc, viết và đánh giá nội dung được chia sẻ tại đây.

Khi đăng ký trên trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu nhập tên và địa chỉ e-mail của mình. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần đăng ký. Địa chỉ e-mail của bạn sẽ được xác minh bởi một email có chứa một liên kết duy nhất. Nếu liên kết đó được truy cập, chúng tôi biết rằng bạn kiểm soát địa chỉ e-mail đó.

Khi đăng ký và đăng bài, chúng tôi ghi lại địa chỉ IP mà bài viết có nguồn gốc. Chúng tôi cũng có thể lưu giữ nhật ký máy chủ bao gồm địa chỉ IP của mọi yêu cầu đến máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn đều có thể được sử dụng theo một trong những cách sau:

  • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn — thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn.
  • Để cải thiện trang web của chúng tôi — chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn.
  • Để cải thiện dịch vụ khách hàng — thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn.
  • Để gửi email định kỳ — Địa chỉ email bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin, thông báo mà bạn yêu cầu về các thay đổi đối với chủ đề hoặc để trả lời tên người dùng của bạn, trả lời các câu hỏi và/hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác.

Làm cách nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của mình.

Chính sách lưu giữ dữ liệu của bạn là gì?

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để:

  • Lưu giữ nhật ký máy chủ chứa địa chỉ IP của tất cả các yêu cầu đến máy chủ này không quá 90 ngày.
  • Giữ lại các địa chỉ IP được liên kết với người dùng đã đăng ký và bài đăng của họ không quá 5 năm.

Chúng tôi có sử dụng cookie không?

Có. Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của trang web đó chuyển đến ổ cứng của máy tính thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép). Những cookie này cho phép trang web nhận ra trình duyệt của bạn và nếu bạn có một tài khoản đã đăng ký, hãy liên kết nó với tài khoản đã đăng ký của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu các tùy chọn của bạn cho các lần truy cập trong tương lai và biên soạn dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp các công cụ và trải nghiệm trang web tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng thông tin được thu thập thay mặt cho chúng tôi ngoại trừ việc giúp chúng tôi tiến hành và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình.

Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho các bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành công việc kinh doanh của chúng tôi hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi các chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc người khác. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích sử dụng khác.

Liên kết của bên thứ ba

Đôi khi, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web của bên thứ ba này có các chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nội dung và hoạt động của các trang liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của mình và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.

Tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em Trực tuyến

Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến những người từ 16 tuổi trở lên và theo Luật Trẻ em năm 2016.
Nếu máy chủ này ở Hoa Kỳ và bạn dưới 13 tuổi, theo yêu cầu của COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng), không sử dụng trang web này.

Chỉ Chính sách Bảo mật Trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật trang web của chúng tôi.

Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này.

Tài liệu này là CC-BY-SA. Nó được cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng 11 năm 2020.