Các dịch vụ của Google đề ngừng hoạt động

Tối nay vào Youtube, tự dưng thấy báo lỗi:

Truy cập một số dịch vụ khác như, Gmail (lỗi 500)
image

Google photo cũng lỗi:

image

Lướt qua trang tổng quan trạng thái thì thấy hầy hết các dịch vụ đều báo đỏ – Ngừng dịch vụ:

Không biết điều gì đã xảy ra mà lại ảnh hưởng tới tất cả các dịch vụ của Google cùng một thời điểm?

Tuy nhiên thật là vi diệu thay, lại có thể truy cập bình thường qua trình duyệt web ở chế độ Ẩn danh