Cách cài đặt Conky & Conky Manager trong Ubuntu 20.04

Hướng dẫn đơn giản này chỉ ra cách cài đặt Conky và Conky Manager, một giao diện người dùng đồ họa cho màn hình hệ thống Conky, trong Ubuntu 20.04 LTS.

Conky là một màn hình hệ thống nhẹ, hiển thị bất kỳ loại thông tin nào trên màn hình của bạn.

Conky Manager là một công cụ đồ họa quản lý các tệp cấu hình Conky. Nó cung cấp các tùy chọn để bắt đầu/dừng, duyệt và chỉnh sửa các chủ đề Conky được cài đặt trên hệ thống.

image

Nếu chỉ muốn cài đặt coky và tùy chỉnh theo file config, chỉ cần dùng lệnh sau:
sudo apt install conky-all

Cài đặt Conky và Conky Manager trong Ubuntu 20.04:

Các "Linux Mint Türkiye” team PPA chứa các gói quản lý Conky cho Ubuntu 18,04 và Ubuntu 20.04.

1.) Mở thiết bị đầu cuối từ trình khởi chạy ứng dụng hệ thống của bạn. Sau đó chạy lệnh để thêm PPA:

sudo add-apt-repository ppa: linuxmint-tr/araclar

Nhập mật khẩu người dùng (không có phản hồi dấu hoa thị) cho lời nhắc sudo và nhấn Enter để tiếp tục.

image

2.) Sau đó cài đặt Conky cũng như Conky Manager thông qua các lệnh:

sudo apt update sudo apt install conky conky-all conky-manager conky-manager-extra

Gói conky-manager-extra chứa danh sách các chủ đề và tệp cấu hình conky.

Cuối cùng khởi chạy Conky Manager từ trình khởi chạy ứng dụng hệ thống của bạn, chọn một widget hoặc chủ đề, chạy nó và tận hưởng!

image

Các vấn đề đã biết và giải pháp:

Danh sách tiện ích và chủ đề mặc định có một số vấn đề đang chạy trên máy tính để bàn Ubuntu 20.04 của tôi.

Chọn tệp cấu hình từ danh sách, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa thông qua trình soạn thảo văn bản. Khi tệp mở ra, hãy thực hiện:

  • Xóa đường viền cửa sổ conky, các nút tiêu đề: Nếu conky bắt đầu như một cửa sổ riêng biệt với các nút đóng, thu nhỏ, phóng to, bạn có thể xóa chúng và làm cho conky dính trên màn hình của bạn bằng cách:đổi own_window_type normal thành own_window_type desktop
  • Đặt nền conky trong suốt: Để đặt độ trong suốt của nền conky, hãy thêm (hoặc đặt giá trị nếu tồn tại) các dòng sau (thay đổi số 0 để có được nửa trong suốt):
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 0

image

Gỡ cài đặt Conky, Conky Manager:

Bạn nên xóa PPA của Conky Manager sau khi cài đặt các gói vì nó chứa nhiều gói phần mềm khác mà bạn có thể không muốn:

sudo add-apt-repository --remove ppa: linuxmint-tr/araclar

Nếu bạn muốn xóa Conky cũng như lệnh chạy trình quản lý Conky:

sudo apt remove --autoremove conky conky-all conky-manager