Cách chuyển bản dịch từ Loco translate sang WPML

  1. Tải xuống tệp .po cho ngôn ngữ bạn cần
    Loco Translate > Plugins > woocommerce

Sửa ngôn ngữ bạn cần


Tải xuống tệp po

  1. Trong phần quản trị trang web của bạn, hãy truy cập WPML → Strings Translation.
  2. Ở dưới cùng, bạn sẽ thấy phần Nhập / xuất .po.
  3. Chọn tệp bạn đã tải xuống.
  4. Đánh dấu vào tùy chọn ‘Cũng có thể tạo ra các bản dịch bằng tập tin .po’ và chọn ngôn ngữ của tệp đã nhập.
  5. Từ trường ‘Chọn các chuỗi ký tự cho ngôn ngữ:’ chọn WooCOmmerce.
  6. Nhấn nút Gửi. Bây giờ các chuỗi WooCommerce sẽ được dịch.