Cách mở file .HEIC trên Windows 11

Để xem file .HEIC trên Windows hoặc chỉnh sửa với Photoshop, bạn cần cài đặt phân mở rộng HEIF Image ExtensionsHEVC Video Extensions từ Microsoft Store

Trước tiên, cần cài đặt HEIF Image Extensions bằng cách vào Microsoft store.

[Chính thức] Bạn cũng cần cài đặt HEVC Video Extensions (Chính thức, có phí)

[Miễn Phí] HEVC Video Extensions from Device Manufacturer

Thay vì trả 01 ly Cafe, bạn có thể nhận được tiện ích mở rộng HEVC miễn phí cho Windows 11 từ nhà sản xuất thiết bị. Đây là hai cách để có được nó, hãy kiểm tra xem cách nào phù hợp với bạn.

Trước tiên, hãy nhấp vào liên kết này của Tiện ích mở rộng video HEVC từ Nhà sản xuất thiết bị. Đây là phiên bản miễn phí của tiện ích mở rộng video HEVC chính thức của Microsoft.


Hãy nhấn vào Get in Store app, bạn sẽ được chuyển đến Microsoft Store. Ở đây bạn có thể cài đặt nó miễn phí.
image