Cách thiết lập systemd-networkd trên Linux

Systemd-networkd là một công cụ hệ thống chạy nền trên hệ thống Linux và quản lý các cấu hình mạng. Nó có thể phát hiện các thiết bị mạng khi chúng được cắm vào và thậm chí tạo ra các thiết bị mạng ảo. Công cụ này đặc biệt hữu ích với các cấu hình mạng phức tạp, chẳng hạn như máy chủ và vùng chứa. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thiết lập systemd-networkd trên Linux.

:warning: Hãy sử dụng systemd-networdd nếu bạn muốn khởi động lại dịch vụ mạng mà các lệnh khác không có tác dụng như: systemctl restart network, systemctl restart NetworkManager, systemctl restart networking

Kích hoạt và bắt đầu dịch vụ

Để sử dụng daemon systemd-networkd để xử lý các cấu hình mạng của bạn trên Linux, nó cần được bật. Theo mặc định, dịch vụ này bị tắt. Để bật tính năng này, hãy mở cửa sổ dòng lệnh trên màn hình Linux. Khi cửa sổ đầu cuối đang mở, hãy chạy lệnh systemctl enable trên tệp systemd-networkd.service và tệp systemd-resolved.service.

sudo systemctl enable systemd-resolved.service
sudo systemctl enable systemd-networkd.service

Khi hai tệp dịch vụ được bật, chúng sẽ khởi động mỗi khi máy tính bật. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng các dịch vụ ngay bây giờ mà không cần khởi động lại, bạn có thể khởi tạo chúng bằng lệnh systemctl start trên hai tệp dịch vụ đã được bật trước đó.

sudo systemctl start systemd-resolved.service
sudo systemctl start systemd-networkd.service

Với cả hai dịch vụ hiện đã được khởi động, máy tính của bạn và hệ thống systemd init sẽ có thể nhìn thấy dịch vụ và tương tác với nó. Để kiểm tra xem cả hai tệp dịch vụ đã khởi động thành công hay chưa, hãy sử dụng lệnh status

systemctl status systemd-resolved
systemctl status systemd-networkd

Tìm kiếm “active (running)” để xác nhận rằng tệp dịch vụ đang chạy thành công. Nếu bạn không thấy “active (running)”, các tệp dịch vụ đã không khởi động chính xác. Khởi động lại PC Linux của bạn và tệp dịch vụ sẽ được kích hoạt.

Tắt NetworkManager

Systemd-networkd không hoạt động nếu có các công cụ mạng khác đang chạy. Trên hầu hết các hệ điều hành Linux, NetworkManager là công cụ mạng được lựa chọn. Để vô hiệu hóa nó, hãy nhập các lệnh sau bên dưới trong cửa sổ dòng lệnh.

sudo systemctl disable NetworkManager.service
sudo systemctl stop NetworkManager.service

Bắt đầu sử dụng systemd-networkd

Để sử dụng systemd-networkd, bạn sẽ cần chạy lệnh khởi động lại . Lệnh này sẽ khởi động lại dịch vụ systemd-networkd để nó có thể thấy tệp cấu hình mới mà bạn đã tạo.

systemctl restart systemd-networkd