Cài đặt bộ gõ tiếng việt ibus bamboo trên Ubuntu (linux)

1. Cài đặt ibus bamboo

Mở Terminator lên và nhập vào những lệnh sau:

sudo apt install im-config ibus ibus-gtk ibus-gtk3
sudo add-apt-repository ppa:bamboo-engine/ibus-bamboo
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-bamboo
ibus restart

Khi ibus restart, nếu bị lỗi, thoát ra và làm các bước tiếp theo.

Hướng dẫn cũ

2. Mở duyệt file (Dolphin)

Mở thư mục: /home/<ten_dang_nhap_linux>
Ctrl + H để hiện những file ẩn.
Thêm những dòng sau đây vào file .bashrc và save lại.

export GTK_IM_MODULE=ibus
export XMODIFIERS=@im=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus

3. Khởi động Ibus Prefences

Tab General:

  • Keyboard Shortcuts: Thiết lập phím tắt để chuyển đổi giữa các bộ gõ (thiết lập thế nào tùy vào thói quen của bạn)
  • Candidates orientation: chọn Horizontal
  • Show property panel: Ẩn hoặc hiện thanh điều khiển của ibus (chọn ẩn đi cho tiện, sau này muốn tùy chỉnh cứ click vào icon ibus trên taskbar là được rồi)
  • Show icon on system tray: hiện icon ibus trên Widget system tray (nên bật)
  • Embed preedit text in application windows: nên bật

Tab Input Method

Chuyển qua tab Input Method > Chọn “Add” > Chọn dấu “…” > Chọn “Vietnamese” > add bộ gõ ibus-bamboo vào > Close

4. Khởi động app Input Method (không phải tab Input Method của Ibus nhé)

Chọn OK > Chọn Yes > chọn hàng “activate Intelligent Input Ibus” > OK > OK lần nữa

5. Khởi động lại máy! Từ bây giờ Ibus-Bamboo sẽ luôn khởi động cùng hệ thống, tiện lợi.

image

6. Vô hiệu hóa thông báo khi khởi động ibus bamboo

Để ibus không hiện cái dòng thông báo khó chịu khi khởi động.
Thay trong đường dẫn hoặc qua alias

Ví dụ:
ibus-daemon -drx --panel /usr/lib/ibus/ibus-ui-gtk3

hoặc thêm vào .bashrc (như mục 2)
alias ibus-daemon='ibus-daemon -drx --panel /usr/lib/ibus/ibus-ui-gtk3'

Cập nhật: Ubuntu 20.04
Sau khi chạy ibus restart mà ko gặp lỗi, thêm ngôn ngữ tiếng việt vào cài đặt Input

SettingRegion & languageInput sources → Click vào + → Click Vietnamese → Chọn Vietnamese (Bamboo)

Kết quả:
Screenshot from 2021-09-04 16-39-02

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Hướng dẫn sử dụng IBus-Bamboo

Để chuyển đổi giữa các chế độ gõ, chỉ cần nhấn vào một khung nhập liệu (một cái hộp để nhập văn bản) nào đó, sau đó nhấn tổ hợp Shift+~, một bảng với những chế độ gõ hiện có sẽ xuất hiện, bạn chỉ cần nhấn phím số tương ứng để lựa chọn.

Một số lưu ý:

  • Một ứng dụng có thể hoạt động tốt với chế độ gõ này trong khi không hoạt động tốt với chế độ gõ khác.
  • Các chế độ gõ được lưu riêng biệt cho mỗi phần mềm ( firefox có thể đang dùng chế độ 3, trong khi libreoffice thì lại dùng chế độ 2).
  • Bạn có thể dùng chế độ Thêm vào danh sách loại trừ để không gõ tiếng Việt trong một chương trình nào đó.
  • Để gõ ký tự ~ hãy nhấn tổ hợp Shift+~ 2 lần.