Cài đặt Cwebp trên Ubuntu

Cwebp là trình chuyển đổi hình ảnh sang webp ở cấp server. cwebp nén hình ảnh bằng định dạng WebP. Định dạng đầu vào có thể là PNG, JPEG, TIFF, WebP hoặc mẫu Y’CbCr thô. Lưu ý: Các tệp PNG và WebP động không được hỗ trợ.

Cài đặt Cwebp

sudo apt-get update
sudo apt-get install webp

cwebp được sử dụng cho các plugin chuyển đổi hình ảnh sang webp như WebP Express… vì vậy bạn không cần phải làm gì thêm.

Xem thêm: Triển khai định dạng hình ảnh webp trên wordpress

Phương thức chuyển đổi webp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới