Cài đặt eM Client trên Linux và thêm Gmail

eM Client là ứng dụng email khách có sẵn cho Windows và macOS, dành cho các chuyên gia cũng như người dùng gia đình. Để sử dụng eM Client trên linux, bạn phải sử dụng máy ảo hoặc Wine.
Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cách bạn cài đặt eM Client trên Linux với Wine.

Yêu cầu:

 • Wine + Winetricks
 • eM Client phiên bản mới nhất

Nếu bạn chưa cài đặt WineWinetricks, tham khảo các bài viết sau

Cài đặt eM Client

Bước 1:
Trước khi cài đặt eM Client, đảm bảo wine của bạn có corefontsTahoma (Tránh lỗi front chữ) bằng cách chạy:

winetricks corefonts -q
winetricks tahoma -q

Bước 2: Cài đặt eM Client
Giả sử tệp cài đặt eM Client đặt trong thư mục Downloads

cd Downloads
wine eM-Client.exe

Tới đây, quá trình cài đặt sẽ diễn ra như trên Windows

Thêm Gmail vào eM Client

Lưu ý:

 • Tạo mật khẩu ứng dụng cho email Gmail
 • Bật IMAP cho email
 • Trong eM Client, thêm email thủ công ở chế độ thủ công. Xem các hình ảnh bên dưới
 1. Click vào Mail

 2. Chọn Other, Next

 3. Nhập email của bạn và nhấn Next

 4. Diền thông tin Incoming server

 • Chọn IMAP
 • server: imap.gmail.com
 • password: Mật khẩu ứng dụng
  image
 1. Outgoing server: smtp.gmail.com
  image

 2. Quan trọng, tíc vào Ignore test results...

 3. Next
  image

 4. Continue without encryption
  image

 5. Finish
  image

 6. Menu → Accounts… → your_name@gmail.com

 • Chọn IMAP
  image
 • Chọn SMTP
  image
 1. Save & Close

TIP: Fix lỗi eM Client đóng khi nhấn vào Settings...

Chạy lệnh sau:

winecfg

Chọn Windows 10
image