Cài đặt KDE plasma desktop cho Ubuntu 20.04 chỉ với vài dòng lệnh

Mục tiêu là cài đặt máy tính để bàn KDE plasma làm môi trường máy tính để bàn thay thế trên Ubuntu 20.04 Focal Fossa Desktop/Server Linux.

Chúng tôi sẽ sử dụng tasksel để cài đặt máy tính để bàn KDE plasma. Trong trường hợp tasksel lệnh không có sẵn trên hệ thống của bạn, bạn có thể cài đặt nó bằng cách:

sudo apt install tasksel

Thực thi lệnh sau để bắt đầu cài đặt KDE Plasma:

sudo tasksel install kubuntu-desktop
# Hoặc
sudo tasksel install kubuntu-full

Chờ tasksel hoàn tất quá trình cài đặt KDE Plasma

Chọn OK

Chọn SDDM

Khi điều SDDM được chọn, các gói còn lại sẽ được cấu hình. Sau đó, bạn có thể khởi động lại. Sau khi khởi động lại, bạn sẽ được chào đón bởi Màn hình khóa SDDM.