Công cụ Cờ Rắc IDE của jetbrains

Công cụ hiện tại hoạt động với các phiên bản 2021.2.x. đã test trên:

  • Pycharm và WebStorm, các IDE khác chưa test
  • Hệ điều hành Win10 và Linux, chưa text trên Mac.

Có điều kiện thì mọi người test thử và cho ý kiến nhé.

Liên kết download: Zippyshare.com - JetBrains Co Rac.rar

Xem cách cài đặt tại đây: