[Download] Salbuta Blog & Personal Responsive Blogger Theme

Hoàn toàn đáp ứng 100% Salbuta hoàn toàn đáp ứng để hoạt động tốt trên tất cả các thiết bị bao gồm (Máy tính để bàn, Máy tính xách tay, Máy tính bảng và Điện thoại thông minh).

Bố cục bài viết tùy chỉnh Salbuta có 4 bố cục bài đăng ( Bài đăng mặc định có thanh bên phải - Bài đăng có thanh bên trái - Bài đăng có chiều rộng đầy đủ không có thanh bên - Bài đăng có tiêu đề có chiều rộng đầy đủ ). Có thể thêm Tiêu đề Toàn chiều rộng vào bất kỳ kiểu bố cục nào trong 3 kiểu bố cục khác.

Download free Salbuta Blogger V1.2

Salbuta Blog & Personal Responsive Blogger Theme V1.2

Download free Salbuta Blogger V1.3 Dark

Download free Salbuta Blogger V1.3 Dark