Giới thiệu chuyên mục Giáo Dục

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan tới giáo dục, học tập, định hướng…

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Bài trả lời riêng tư để sử dụng cho các bài tập về nhà. Trong đó, giáo viên mở một chủ đề và đăng một bài tập, tất cả học sinh làm một bài với câu trả lời của họ. Khi mọi người đã nộp bài, giáo viên có thể mở câu trả lời để học sinh có thể thảo luận.

Sử dụng

Nếu bạn là người bắt đầu chủ đề thì bạn sẽ thấy một nút :eye: Trả lời Riêng tư ở cuối chủ đề.
image

Bằng cách nhấn nút này, bạn đã bật tính năng Trả lời Riêng tư cho chủ đề này.

Một biểu ngữ sẽ xuất hiện phía trên chủ đề và những điều sau sẽ xảy ra:

  • mọi người sẽ chỉ có thể xem các bài đăng do chính họ, chủ topic và nhân viên thực hiện.
  • chỉ chủ chủ đề mới có thể xem tất cả các bài đăng.

image

Bằng cách nhấn nút :eye: Trả lời Công khai chủ đề sẽ trở lại bình thường, và mọi người (học sinh) có thể xem và thảo luận về các câu trả lời.
image

Để có tính riêng tư cao hơn, chẳng hạn chỉ học sinh một lớp nào đó mới có thể xem chủ đề, hãy tạo một Nhóm và liên kết với danh mục riêng tư của lớp. Để làm điều này hãy trả lời bên dưới và đề cập tới @aznet.