Hướng dẫn cách cài đặt IntelliJ IDEA trên Linux

Bước 1: Tải về phiên bản mới nhất tại đây.
Sau khi tải về bạn sẽ được một tệp như: ideaIU-2021.3.2.tar.gz , thường nằm trong thư mục Download.

Bước 2: Mở Terminal và giải nén tệp vào thư mục /opt/

cd Downloads
sudo tar xzf ideaIU-2021.3.2.tar.gz -C /opt/

Bạn sẽ được thư mục là phiên bản của idea trong /opt/. Ví dụ: idea-IU-213.6777.52
Bước 3: Khởi chạy idea

cd /opt/idea-IU-213.6777.52
sh bin/idea.sh

Lần đầu khởi chạy, idea sẽ cài cặt và cấu hình cần thiết, lần sau bạn có thể khởi chạy Idea từ menu Start.
Vì lý do nào đó mà Idea không tạo shortcut cho bạn, bạn có thể làm việc đó theo bài viết này: Hướng dẫn Cài đặt Pycharm, WebStorm và Cờ rắc trên Win 10 - #3 bởi datvnn