Hướng dẫn Cài đặt Pycharm, WebStorm và Cờ rắc trên Win 10

1. Tải phần mềm

Vào trang chủ của JB để tải phần mềm về, Pycharm hoặc WebStorm. Vì mình mới chỉ thử ở 2 phần mềm này, những phần mềm khác mình chưa thử nhé.

Sau khi tải về, cài đặt bình thường. Sau đó chọn phiên bản dùng thử.

2. Bắt đầu

Tải về công cụ theo link Công cụ Cờ Rắc IDE của jetbrains

:warning: Quan trọng: thêm một dòng 1.2.3.4 bs.studycoder.com vào tệp host của bạn hoặc Tải xuống Công cụ và Chạy Block Host [ Run Administrator ].cmd với tư cách quản trị viên:

 • Đối với Window : Sao chép tệp BetterIntelliJ-1.20.jar Vào ổ đĩa C:
 • Chạy IDE và chọn phiên bản free
 • Đi đến Tab Configure > Plugins > :gear:
 • Chọn Install Plugin from disk & chọn c:/BetterIntelliJ-1.20.jar ( làm điều này hai lần? )
 • Click Save ( Không khởi động lại nếu được nhắc )

 • Click IDE menu “Configure” hoặc “Help” → “Edit Custom VM Options…”

 • Nối “-javaagent:${JetbrainsIdesCrackPath}” vào dòng kết thúc trong đó ${JetbrainsIdesCrackPath} là vị trí của plugin (path) như bên dưới:

mac:
-javaagent:/Users/neo/BetterIntelliJ-1.20.jar ( ví dụ )

linux:
-javaagent:/home/neo/BetterIntelliJ-1.20.jar ( ví dụ )

windows:
-javaagent:c:/BetterIntelliJ-1.20.jar

 • Khởi động lại IDE
 • Vào Configure :gear: > Manage License.
 • Add new License > Activation Code
 • dán Mã sau: (xem mã trong tệp Readme.txt )

Kết quả:

image