Hướng dẫn Cài đặt Pycharm, WebStorm và Cờ rắc trên Win, Linux, Mac

1. Tải phần mềm

Vào trang chủ của JB để tải phần mềm về, Pycharm hoặc WebStorm. Vì mình mới chỉ thử ở 2 phần mềm này, những phần mềm khác mình chưa thử nhé.

Sau khi tải về, cài đặt bình thường. Sau đó chọn phiên bản dùng thử.

2. Bắt đầu

Tải về công cụ theo link Công cụ Cờ Rắc IDE của jetbrains

:warning: Quan trọng: thêm một dòng 1.2.3.4 bs.studycoder.com vào tệp host của bạn hoặc Tải xuống Công cụ và Chạy Block Host [ Run Administrator ].cmd với tư cách quản trị viên:

 • Đối với Window : Sao chép tệp BetterIntelliJ-1.20.jar Vào ổ đĩa C:
 • Chạy IDE và chọn phiên bản free
 • Đi đến Tab Configure > Plugins > :gear:
 • Chọn Install Plugin from disk & chọn c:/BetterIntelliJ-1.20.jar ( làm điều này hai lần? )
 • Click Save ( Không khởi động lại nếu được nhắc )

image

 • Click IDE menu “Configure” hoặc “Help” → “Edit Custom VM Options…”

 • Nối “-javaagent:${JetbrainsIdesCrackPath}” vào dòng kết thúc trong đó ${JetbrainsIdesCrackPath} là vị trí của plugin (path) như bên dưới:

mac:
-javaagent:/Users/neo/BetterIntelliJ-1.20.jar ( ví dụ )

linux:
-javaagent:/home/neo/BetterIntelliJ-1.20.jar ( ví dụ )

windows:
-javaagent:c:/BetterIntelliJ-1.20.jar

 • Khởi động lại IDE
 • Vào Configure :gear: > Manage License.
 • Add new License > Activation Code
 • dán Mã sau: (xem mã trong tệp Readme.txt )

Kết quả:

image

Cài đặt Pycharm trên Linux

Vị trí cài đặt được đề xuất theo tiêu chuẩn phân cấp hệ thống tệp (FHS) là / opt . Để cài đặt PyCharm vào thư mục này, hãy nhập lệnh sau:

sudo tar xzf pycharm-*.2.3.tar.gz -C /opt/

Chuyển sang thư mục con bin:

cd /opt/pycharm-*.2.3/bin

Chạy pycharm.sh từ thư mục con bin

sh pycharm.sh

Các lưu ý:
tệp hosts tại thư mục /etc/
Các phiên bản hỗ trợ: dưới 2021.2.4

Cách tạo Shortcut cho ide intellij, pycharm, webstorm… trên linux (ubuntu)

Trên linux, để chạy ide intellij, pycharm,… thường chạy qua terminal, ví dụ:

/bin/idea.sh

Để tạo shortcut như trên Windows, dùng cách sau:
Trong menu chính, click vào Tools → Create Desktop Entry
Nếu bạn không thấy Tools trong Menu chính của mình?

 • Nhấn phím Ctrl + Shift + A

 • Nhập tools

 • Click vào Tools trong kết quả

 • Click Create Desktop Entry…
  image

 • Tăt ide đi và bạn có thể khới động lại qua shortcut như các ứng dụng khác

image