Hướng dẫn cấu hình chấm công CLOUD( ADMS Setting)

Sử dụng chức năng chấm công Cloud quản lý dữ liệu chấm công tập trung ở các vị trí trên 1 phần mềm duy nhất. Quản lý thông tin hiển thị theo thời gian thực, tự động đồng bộ dữ liệu và nhân viên từ các máy chấm công về trên phần mềm sau khi đã thiết lập thành công.

1. Cấu hình ADMS trên phần mềm

Từ giao diện chính của MitaPro truy cập theo đường dẫn Menu > Máy chấm công > Cấu hình ADMS

Tại giao diện ADMS, ta cấu hình địa chỉ IP của máy tính đang cài đặt MitaPro (gọi là máy chủ) vào khung IP Server, ở đây như máy tính hiện tại là 192.168.1.64, khai báo Port tùy ý ở ô Port, tránh các Port đã được sử dụng trên phần mềm, ở đây sẽ khai báo Port là : 8082

Sau khi kiểm tra và nhập đúng cấu hình, ta nhấn tick chọn khởi chạy cùng phần mềm nếu muốn ADMS chạy khi đăng nhập phần mềm. Tiếp tục click lưu và kết nối để hoàn thành quá trình cấu hình trên máy tính.

2. Cấu hình ngoài máy chấm công:

Trên máy chấm công ta tiến hành truy cập vào 2 chỉ mục lần lượt như sau:

Menu > thiết lập liên kết > cài đặt máy chủ đám mây (hoặc khởi động tên miền)

Cấu hình theo IP

Tại đây nếu sử dụng bằng IP tĩnh hoặc mạng lan (IP local):

IP tĩnh: ta cấu hình IP vào ô địa chỉ máy chủ. Ở đây đang test kết nối qua IP Tỉnh để tải dữ liệu online từ các vị trí từ xa nên sẽ đặt là IP tĩnh là 14.161.22.50nat port 8082 trên modem để nhận được máy này là máy chủ nơi lưu trữ phần mềm.

Mạng LAN nội bộ: ta cấu hình địa chỉ IP mạng nội bộ, ở đây tại máy tính đang test IP của máy tính là 192.168.1.64 và khai báo port 8082 để nhận đường truyền thông trong mạng nội bộ.

Ta tiếp tục truy cập vào Menu > thiết lập liên kết >ethernet> địa chỉ IP. Cấu hình gateway và DNS, gateway sẽ là địa chỉ IP của modem chính hiện đang kết nối vào máy chấm công, DNS đặt mặc định là 8.8.8.8

cau-hinh-dns-maycc-8888

Sau khi đã cấu hình thành công, ta thoát hết ra ngoài. Nếu trên màn hình chờ xuất hiện biểu tượng hình quả địa cầu nghĩa là đã thiết lập thành công.

Cấu hình theo tên miền

Sử dụng thông qua tên miền (domain):

Nếu sử dụng tên miền (domain) để cấu hình trên máy chủ trên máy chấm công ta vào Menu > thiết lập liên kết >cài đặt máy chủ đám mây (hoặc khởi động tên miền)

Giao diện trên phần mềm sau khi đã cấu hình thành công

Lưu ý: Vui lòng treo tab ADMS để quá trình đồng bộ được liên tục diễn ra.