Khi bật plugin (theme), trang web đã xảy ra lỗi. Vì điều này, thay đổi đã tự động được hoàn nguyên

Khi bật chế độ gỡ lỗi của Plugin Kiểm tra sức khỏe & khắc phục sự cố, gặp lỗi:

Khi bật plugin, trang web đã xảy ra lỗi. Vì điều này, thay đổi đã tự động được hoàn nguyên.
hoặc
When enabling the plugin, a site failure occurred. Because of this the change was automatically reverted.