Link download Mobaxterm full

Mobaxterm Profession Edition 20.6

Liên kết download Mobaxterm Profession Edition 20.6

Hướng dẫn cài đặt
  1. Tắt phần mềm diệt virus
  2. Mật khẩu giải nén nếu có: aznet.io
  3. Cài đặt chương trình MobaXterm_installer_20.6.msi
  4. Chạy keygen, nhấp vào “Get Version from File” và chọn MobaXterm.exe từ thư mục chương trình.
    Nhấp vào “Generate”.
  5. Hoàn thành.

Tất cả bình luận hãy đăng tại MobaXterm là gì?