Mở hình ảnh webp trong windown 10

Bạn có thể xem hình ảnh webp trên windown 10 bằng cách mở qua trình duyệt. Tuy nhiên nếu muốn xem webp như những hình ảnh khác (png, jpg…) bằng trình xem ảnh của win, thì có lẽ bạn nên hồi sinh Windows Photo Viewer. Nó cổ điển nhưng nó hỗ trợ webp, và vì cổ điển nên nó bị tắt theo mặc định.

Lấy lại Windows Photos Viewer bằng file .reg

Restore_Windows_Photo_Viewer_ALL_USERS.zip (2.0 KB)
Anh em tải file bên trên về, sau khi giải nén ta sẽ được file .reg. Cứ click đúp vào, nếu có hỏi gì thì cứ nhấn YES.
Để kiểm tra nó hoạt động chưa, AE click chuột phải vào hình ảnh > Open with > Choose another app > more app và tìm Windows Photo viewer

Đặt Windows Photo viewer làm trình xem ảnh mặc định

Nhấn vào icon tìm kiếm, gõ từ photo viewer
image

Trong phần Photo viewer, chọn Windows Photo Viewer
image