MobaXterm là gì?

MobaXterm là hộp công cụ cuối cùng của bạn cho máy tính từ xa. Trong một ứng dụng Windows duy nhất, nó cung cấp vô số chức năng được thiết kế riêng cho các lập trình viên, quản trị viên web, quản trị viên CNTT và khá nhiều người dùng cần xử lý công việc từ xa của họ theo cách đơn giản hơn.

MobaXterm cung cấp tất cả các công cụ mạng từ xa quan trọng (SSH, RDP, X11, SFTP, FTP, Telnet, Rlogin, …) cho máy tính để bàn Windows. Một số plugin có thể dùng để thêm chức năng vào MobaXterm như lệnh Unix (bash, ls, cat, sed, grep, awk, rsync, …).

Vâng, đó là những lời giới thiệu từ nhà cung cấp, bạn có thể xem thêm tài liệu. Đây là một phần mềm mạnh mẽ và nhiều chức năng, nhưng mình hầu như không động tới vì… có biết gì đâu :blush:

Điểm mình thích ở Mobaxterm là giao diện dòng lệnh (dựa trên PuTY) và giao diện đồ họa ( SFTP )
giúp mình quản lý các VPS dễ dàng hơn. Muốn dòng lệnh có dòng lệnh, muốn chỉnh sửa trực quan có trực quan.

Mobaxterm có 2 phiên bản Home Edition (free) và Professional Edition (69$)

Home Edition

 • Full X server and SSH support
 • Remote desktop (RDP, VNC, Xdmcp)
 • Remote terminal (SSH, telnet, rlogin, Mosh)
 • X11-Forwarding
 • Automatic SFTP browser
 • Master password protection
 • Plugins support
 • Portable and installer versions
 • Full documentation
 • Max. 12 sessions
 • Max. 2 SSH tunnels
 • Max. 4 macros
 • Max. 360 seconds for Tftp, Nfs and Cron

Đã chơi là phải chơi lớn: Pro nhưng phải Free

Download Professional Edition V 20.6