Tắt kiểm tra chính tả khi sử dụng Poedit

Khi sử dụng Poedit để dịch văn bản sang Tiếng Việt, trình kiểm tra chính tả tạo những đường zic zắc dưới chân văn bản trông rất khó chịu.

image
Để tắt tính năng này trên windown 10, chỉ cần chọn bàn phìm là Vietnamese keyboard như hình dưới
image

Xong! Bây giờ hãy viết một vài từ tiếng việt xem sao nhé :tada:

image