Terminator - Trình giả lập thiết bị đầu cuối nhiều tính năng thay thế Terminal mặc định của Ubuntu

Terminator tương tự như thiết bị đầu cuối nhưng được tích hợp sẵn với các tính năng bổ sung. Bạn có thể sắp xếp Thiết bị đầu cuối trong một lưới, Tab, Kéo và thả để sắp xếp lại thiết bị đầu cuối, sử dụng phím tắt từ khóa, tạo và lưu cấu hình. Nó được lấy cảm hứng từ các chương trình như gnome-multi-term, quad console, v.v.

Tính năng của Terminator :

  • Sắp xếp các thiết bị đầu cuối trong một lưới
  • Các tab
  • Kéo và thả để sắp xếp lại các thiết bị đầu cuối
  • Rất nhiều phím tắt
  • Lưu nhiều bố cục và cấu hình thông qua trình chỉnh sửa tùy chọn GUI
  • Nhập đồng thời vào các nhóm thiết bị đầu cuối tùy ý
  • và nhiều hơn nữa…

terminator

Cài đặt Terminator trên Ubuntu 20.04

sudo add-apt-repository ppa:gnome-terminator
sudo apt-get update
sudo apt-get install terminator

Với các bản phân phối khác, các bạn truy cập liên kết này để biết thêm thông tin chi tiết

Gỡ cài đặt Terminator

sudo apt-get remove terminator -y