Thêm ngôn ngữ tiếng việt cho cs-cart

Tải xuống bản dịch hiện có

Để thêm ngôn ngữ tiếng việt từ translate.cs-cart.com vào cửa hàng của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Truy cập translate.cs-cart.com , tìm ngôn ngữ tiếng việt và nhấp vào tên của ngôn ngữ đó.
  2. Lưu tập tin.
  3. Mở bảng Quản trị của cs-cart.
  4. Đi tới Administration → LangTexts & language → Manager languages .
  5. Nhấp vào nút + ở góc trên bên phải của trang để thêm ngôn ngữ.
  6. Một trang mới sẽ mở ra; sử dụng nó để tải lên tệp zip đã nến các ngôn ngữ ở định dạng PO mà bạn đã tải xuống trước đó từ translate.cs-cart.com .
  7. Nhấp vào nút Cài đặt . Ngôn ngữ mới sẽ xuất hiện trong danh sách các ngôn ngữ đã cài đặt.