Thêm Zoho mail vào eM Client

Trong phần mềm eM Client, vào Menu > Accounts…

Sau đó, nhấn vào Add account để thêm tài khoản mới

Tiếp theo là phần cấu hình email. Để có thông tin cấu hình chính xác, xem trong cài đặt email zoho của bạn.

image

 1. Identily: nhập địa chỉ emai được tạo trên zoho
 2. Incomming server
  • Incomming server: Chọn loại POP hoặc IMAP
  • Server address: imappro.zoho.com
  • Authentication: điền thông tin đăng nhập Email

Lưu ý: Nếu tài khoản zoho của bạn dùng xác thực hai yếu tố để đăng nhập, thì bạn phải tắt nó hoặc tạo mật khẩu theo ứng dụng

 1. Outgoing server: smtp.zoho.com
 2. Test configuration: kiểm tra các kết nối đến zoho
 3. Account details: Chi tiết về tài khoản
 4. Encryption: chọn mã hóa các email hoặc không
 5. Finish