Trình giữ chỗ hình ảnh cơ bản trong LiteSpeed Cache

Đây là tính năng Basic Image Placeholder trong Plugin LiteSpeed Cache. Chỉ định hình ảnh base64 sẽ được sử dụng làm trình giữ chỗ đơn giản trong khi hình ảnh hoàn tất tải.

Demo: https://pricena.vn

1. Tạo hình ảnh SVG loading

  • Truy cập website https://loading.io/ để chọn hình ảnh loader. Nên chọn nền của ảnh là trong suất.
  • Tải hình ảnh svg về máy

Mở file ảnh svg và sửa lại chiều rộng và chiều cao thành:

width='100%' height='100%'

Điều này sẽ thu nhỏ hoặc phóng to hình ảnh svg tùy theo nội dung (đáp ứng).

2. Chuyển ảnh SVG sang Base64

Truy cập website https://www.base64-image.de/ và tải ảnh svg của bạn để chuyển nó sang Base64.

image

3. Thêm vào Litespeed Cache

Sao chép đoạn mã đã được chuyển đổi và dán nó vào Litespeed Cache và lưu lại.