Vô hiệu hóa "Email là bắt buộc" trên trang thanh toán của CS CART

image

Không phải ai cũng có địa chỉ Email (Có cũng chưa chắc đã nhớ). Chính vì vậy việc bắt buộc phải nhập địa chỉ Email khi thanh toán đơn hàng sẽ làm bạn bỏ lỡ rất nhiều khác hàng.
Thay vào đó bạn có sử dụng trường số điện thoại làm trường bắt buộc.

Trang thanh toán của CS-Cart mặc định đặt trường (*) Email là bắt buộc. Bạn có thể dễ dàng tắt nó đi trong trang quản trị cs-cart.

Đầu tiên, vào bố cục của trang thanh toán (check out) như hình dưới.

Tiếp theo, cuộn xuống phần nội dung, tìm khối Thông tin khách hàng như hình dưới và nhấn vào nút :gear: như hình:

image

Trong popup bật lên, chọn tab “Nội Dung” sau đó bỏ chọn trường “Email”

Đừng quên bấm nút LƯU nhé.

Giờ Refresh lại trang thanh toán, trường Email sẽ không còn là trường bắt buộc nữa.

The end!