Xóa Avatar, Ảnh đại diện khỏi danh sách nhận xét

Khi một bài viết có nhiều bình luận, ảnh đại diện trong các bình luận đó có thể làm tăng kích thước trang tổng thể của bạn. Bạn có thể giảm đáng kể thời gian tải các bài viết phổ biến của mình bằng cách xóa hình đại diện.
Cách 1:
Bạn có thể đi tới Cài đặt > Thảo luận > Ảnh đại diện – để tắt ảnh đại diện trên toàn trang web, nhưng thao tác này cũng sẽ xóa ảnh đại diện của tác giả – Nếu bạn đang sử dụng ảnh đại diện trong hộp tác giả ở trên hoặc dưới bài đăng, hãy sử dụng cách 2
Cách 2:
Sử dụng mã sau để chỉ xóa ảnh đại diện trong khu vực nhận xét. Đặt cái này vào tệp functions.php của theme/child theme của bạn.

// Remove avatars from comment list
function be_remove_avatars_from_comments( $avatar ) {
	global $in_comment_loop;
	return $in_comment_loop ? '' : $avatar;
}
add_filter( 'get_avatar', 'be_remove_avatars_from_comments' );

Cách trên hiệu quả với cả nhận xét trên blog và nhận xét trong Woocommerce. Tuy nhiên có thể vẫn còn khoảng trống tại vị trí hình đại diện trên trang sản phẩm, hãy ẩn nó đi bằng css để trông đẹp hơn

.woocommerce #reviews #comments ol.commentlist .comment_container, .woocommerce #reviews #comments ol.commentlist .review_comment_container {
    padding-left: 110px;
}