Các điều khoản này chi phối việc sử dụng diễn đàn Internet tại https://aznet.io. Để sử dụng diễn đàn, bạn phải đồng ý với các điều khoản này với AZNET.IO.

Aznet có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác, theo các điều khoản khác. Các điều khoản này chỉ áp dụng cho việc sử dụng diễn đàn.

Mục lục:

Điều khoản quan trọng

Các điều khoản này bao gồm một số điều khoản quan trọng ảnh hưởng đến quyền và trách nhiệm của bạn, chẳng hạn như tuyên bố từ chối trách nhiệm trong Tuyên bố từ chối, giới hạn trách nhiệm pháp lý của công ty đối với bạn trong Giới hạn trách nhiệm pháp lý, thỏa thuận của bạn về việc bảo hiểm công ty đối với những thiệt hại do bạn sử dụng sai diễn đàn trong Trách nhiệm sử dụng của bạn, và thỏa thuận phân xử các tranh chấp trong Tranh chấp.

Quyền của bạn để sử dụng diễn đàn

Theo các điều khoản này, công ty cho phép bạn sử dụng diễn đàn. Mọi người cần đồng ý với các điều khoản này để sử dụng diễn đàn.

Điều kiện sử dụng Diễn đàn

Quyền sử dụng diễn đàn của bạn phải tuân theo các điều kiện sau:

 1. Bạn phải ít nhất mười ba tuổi.

 2. Bạn có thể không sử dụng diễn đàn nữa nếu Aznet.io liên hệ trực tiếp với bạn để nói rằng bạn có thể không.

 3. Bạn phải sử dụng diễn đàn theo Chấp thuận sử dụngTiêu chuẩn nội dung.

Chấp thuận sử dụng

 1. Bạn không được vi phạm pháp luật khi sử dụng diễn đàn.

 2. Bạn không thể sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản của người khác trên diễn đàn mà không có sự cho phép cụ thể của họ.

 3. Bạn không được mua, bán hoặc giao dịch bằng tên người dùng hoặc các số nhận dạng duy nhất khác trên diễn đàn.

 4. Bạn không được gửi quảng cáo, thư dây chuyền, hoặc những lời xúi giục khác thông qua diễn đàn, hoặc sử dụng diễn đàn để thu thập địa chỉ hoặc dữ liệu cá nhân khác cho danh sách gửi thư thương mại hoặc cơ sở dữ liệu.

 5. Bạn không được tự động truy cập vào diễn đàn, hoặc giám sát diễn đàn, chẳng hạn như với trình thu thập thông tin web, trình cắm hoặc tiện ích bổ sung của trình duyệt hoặc chương trình máy tính khác không phải là trình duyệt web. Bạn có thể thu thập dữ liệu diễn đàn để lập chỉ mục nó cho một công cụ tìm kiếm có sẵn công khai, nếu bạn chạy một công cụ.

 6. Bạn không thể sử dụng diễn đàn để gửi e-mail đến danh sách phân phối, nhóm tin hoặc bí danh thư nhóm.

 7. Bạn không được ngụ ý sai rằng bạn được liên kết với hoặc được Aznet.io xác nhận.

 8. Bạn không được phép siêu liên kết đến hình ảnh hoặc nội dung không phải siêu văn bản trên diễn đàn trên các trang web khác.

 9. Bạn không thể xóa bất kỳ nhãn hiệu nào thể hiện quyền sở hữu độc quyền từ các tài liệu bạn tải xuống từ diễn đàn.

 10. Bạn không được hiển thị bất kỳ phần nào của diễn đàn trên các trang web khác với <iframe>.

 11. Bạn không được vô hiệu hóa, tránh, hoặc phá vỡ bất kỳ giới hạn bảo mật hoặc truy cập nào của diễn đàn.

 12. Bạn không được làm căng cơ sở hạ tầng của diễn đàn với khối lượng yêu cầu không hợp lý hoặc các yêu cầu được thiết kế để áp đặt một tải không hợp lý lên các hệ thống thông tin bên dưới diễn đàn.

 13. Bạn không được mạo danh người khác thông qua Aznet.

 14. Bạn không được khuyến khích hoặc giúp đỡ bất kỳ ai vi phạm các điều khoản này.

Tiêu chuẩn nội dung

 1. Bạn không thể gửi nội dung bất hợp pháp, xúc phạm hoặc có hại cho người khác lên diễn đàn. Điều này bao gồm nội dung quấy rối, không phù hợp hoặc lạm dụng.

 2. Bạn không thể gửi nội dung vi phạm pháp luật lên diễn đàn, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai, vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai, hoặc vi phạm các thỏa thuận mà bạn có với người khác.

 3. Bạn không thể gửi nội dung lên diễn đàn có chứa mã máy tính độc hại, chẳng hạn như vi rút máy tính hoặc phần mềm gián điệp.

 4. Bạn không thể gửi nội dung lên diễn đàn như một trình giữ chỗ đơn thuần, để giữ một địa chỉ cụ thể, tên người dùng hoặc số nhận dạng duy nhất khác.

 5. Bạn không được sử dụng diễn đàn để tiết lộ thông tin mà bạn không có quyền tiết lộ, như thông tin cá nhân hoặc bí mật của người khác.

Thực thi

Aznet.io có thể điều tra và truy tố các hành vi vi phạm các điều khoản này trong phạm vi pháp lý tối đa. Aznet có thể thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố các hành vi vi phạm pháp luật và các điều khoản này.

Aznet có quyền thay đổi, biên tập lại và xóa nội dung trên diễn đàn vì bất kỳ lý do gì. Nếu bạn cho rằng ai đó đã gửi nội dung lên diễn đàn vi phạm các điều khoản này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Tài khoản của bạn

Bạn phải tạo và đăng nhập tài khoản để sử dụng một số tính năng của diễn đàn.

Để tạo tài khoản, bạn phải cung cấp một số thông tin về bản thân. Nếu bạn tạo một tài khoản, bạn đồng ý cung cấp, tối thiểu, một địa chỉ e-mail hợp lệ và để giữ cho địa chỉ đó được cập nhật. Bạn có thể đóng tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email đến admin@aznet.io.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện bằng cách sử dụng tài khoản của bạn, cho dù được bạn cho phép hay không, cho đến khi bạn đóng tài khoản của mình hoặc thông báo cho Aznet.io rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm. Bạn đồng ý thông báo cho công ty ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ tài khoản của mình đã bị xâm phạm. Bạn đồng ý chọn một mật khẩu an toàn cho tài khoản của mình và giữ bí mật.

Aznet có thể hạn chế, tạm ngưng hoặc đóng tài khoản của bạn trên diễn đàn theo chính sách của họ để xử lý các yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bản quyền hoặc nếu công ty tin tưởng một cách hợp lý rằng bạn đã vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong các điều khoản này.

Nội dung của bạn

Không có điều khoản nào trong các điều khoản này cung cấp cho Aznet bất kỳ quyền sở hữu nào đối với tài sản trí tuệ mà bạn chia sẻ với diễn đàn, chẳng hạn như thông tin tài khoản của bạn, bài đăng hoặc nội dung khác mà bạn gửi lên diễn đàn. Không có gì trong các điều khoản này cung cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với tài sản trí tuệ của Aznet.

Giữa bạn và Aznet, bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bạn gửi lên diễn đàn. Bạn đồng ý không ngụ ý sai rằng nội dung bạn gửi lên diễn đàn được tài trợ hoặc phê duyệt bởi công ty. Các điều khoản này không bắt buộc công ty phải lưu trữ, duy trì hoặc cung cấp các bản sao nội dung bạn gửi và thay đổi nội dung đó, theo các điều khoản này.

Nội dung bạn gửi lên diễn đàn thuộc về bạn và bạn quyết định người khác cấp quyền cho nó. Nhưng tối thiểu, bạn cấp phép cho Aznet cung cấp nội dung mà bạn gửi lên diễn đàn cho những người dùng khác của diễn đàn. Giấy phép đặc biệt đó cho phép Aznet.io sao chép, xuất bản và phân tích nội dung bạn gửi lên diễn đàn.

Khi nội dung bạn gửi bị xóa khỏi diễn đàn, cho dù do bạn hay Aznet, giấy phép đặc biệt của công ty sẽ kết thúc khi bản sao cuối cùng biến mất khỏi các bản sao lưu, bộ nhớ đệm và các hệ thống khác của công ty. Các giấy phép khác bạn áp dụng cho nội dung bạn gửi, chẳng hạn như giấy phép Creative Commons, có thể tiếp tục sau khi nội dung của bạn bị xóa. Những giấy phép đó có thể cho người khác, hoặc chính công ty, quyền chia sẻ lại nội dung của bạn thông qua diễn đàn.

Những người khác nhận được nội dung bạn gửi đến diễn đàn có thể vi phạm các điều khoản mà bạn cấp phép cho nội dung của mình. Bạn đồng ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về những vi phạm đó hoặc hậu quả của chúng.

Trách nhiệm của bạn

Bạn đồng ý bồi thường cho công ty khỏi các khiếu nại pháp lý của người khác liên quan đến việc bạn vi phạm các điều khoản này hoặc vi phạm các điều khoản này bởi những người khác sử dụng tài khoản của bạn trên diễn đàn. Cả bạn và công ty đồng ý thông báo cho bên kia về bất kỳ khiếu nại pháp lý nào mà bạn có thể phải bồi thường cho công ty càng sớm càng tốt. Nếu công ty không thông báo kịp thời cho bạn về khiếu nại pháp lý, bạn sẽ không phải bồi thường cho công ty những thiệt hại mà bạn có thể đã bảo vệ chống lại hoặc giảm nhẹ bằng thông báo nhanh chóng. Bạn đồng ý cho phép công ty kiểm soát hoạt động điều tra, bào chữa và giải quyết các khiếu nại pháp lý mà bạn sẽ phải bồi thường cho công ty và hợp tác với những nỗ lực đó. Công ty đồng ý không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận giải quyết nào thừa nhận lỗi của bạn hoặc áp đặt các nghĩa vụ đối với bạn mà không có thỏa thuận trước của bạn.

Tuyên bố từ chối

Bạn chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng diễn đàn và nội dung trên diễn đàn. Trong chừng mực luật pháp cho phép, công ty và các nhà cung cấp của họ cung cấp diễn đàn như hiện tại, không có bất kỳ bảo hành nào.

Aznet.io có thể siêu liên kết đến và tích hợp các diễn đàn và dịch vụ do những người khác điều hành. Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về các dịch vụ do người khác điều hành hoặc nội dung mà họ có thể cung cấp. Việc sử dụng các dịch vụ do người khác điều hành có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản khác giữa bạn và một dịch vụ đang chạy.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Cả công ty và nhà cung cấp của họ sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về những thiệt hại do vi phạm hợp đồng mà nhân viên của họ không thể lường trước một cách hợp lý khi bạn đồng ý với các điều khoản này.

Trong chừng mực luật pháp cho phép, tổng trách nhiệm đối với bạn đối với các khiếu nại thuộc bất kỳ hình thức nào liên quan đến diễn đàn hoặc nội dung trên diễn đàn sẽ được giới hạn ở mức $50.

Phản hồi

Công ty hoan nghênh phản hồi và đề xuất của bạn cho diễn đàn. Xem phần Liên hệ bên dưới để biết các cách liên hệ với chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng công ty sẽ tự do hành động dựa trên phản hồi và đề xuất mà bạn cung cấp và công ty sẽ không phải thông báo cho bạn rằng phản hồi của bạn đã được sử dụng, xin phép bạn sử dụng hoặc trả tiền cho bạn. Bạn đồng ý không gửi phản hồi hoặc đề xuất mà bạn tin rằng có thể là bí mật hoặc độc quyền, cho bạn hoặc người khác.

Chấm dứt

Bạn hoặc công ty có thể chấm dứt thỏa thuận được ghi trong các điều khoản này bất kỳ lúc nào. Khi thỏa thuận của chúng tôi kết thúc, quyền sử dụng diễn đàn của bạn cũng chấm dứt.

Các điều khoản sau đây vẫn tồn tại sau khi kết thúc thỏa thuận của chúng tôi: Nội dung của bạn, Phản hồi, Trách nhiệm của bạn, Tuyên bố từ chối, Giới hạn về trách nhiệm pháp lý, và Điều khoản chung.

Tranh chấp

Đối với người dùng Châu Âu

Managed_law sẽ chi phối bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng diễn đàn.

Bạn và công ty đồng ý chỉ tìm kiếm các lệnh liên quan đến các điều khoản này tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại city_for_disputes. Cả bạn và công ty sẽ không phản đối quyền tài phán, diễn đàn hoặc địa điểm tại các tòa án đó.

Ngoài việc tìm kiếm lệnh cấm hoặc yêu cầu bồi thường theo Đạo luật Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính, bạn và công ty sẽ giải quyết mọi tranh chấp bằng cách ràng buộc trọng tài của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Trọng tài sẽ tuân theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của AAA và Thủ tục Bổ sung cho các Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng. Trọng tài sẽ xảy ra trong city_for_disputes. Bạn sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào với tư cách cá nhân, và không phải là một phần của vụ kiện tập thể hoặc thủ tục đại diện khác, cho dù với tư cách là nguyên đơn hay thành viên tập thể. Không có trọng tài nào sẽ hợp nhất bất kỳ tranh chấp nào với bất kỳ trọng tài nào khác mà không có sự cho phép của công ty.

Bất kỳ phán quyết trọng tài nào sẽ bao gồm chi phí trọng tài, phí luật sư hợp lý và chi phí hợp lý cho nhân chứng. Bạn và công ty có thể đưa ra phán quyết trọng tài tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền.

Điều khoản chung

Nếu một điều khoản trong các điều khoản này là không thể thực thi như đã viết, nhưng có thể được thay đổi để có thể thực thi, thì điều khoản đó nên được sửa đổi ở mức độ tối thiểu cần thiết để làm cho nó có thể thực thi được. Nếu không, điều khoản đó nên bị loại bỏ.

Bạn không thể chỉ định thỏa thuận của bạn với công ty. Công ty có thể chuyển nhượng thỏa thuận của bạn cho bất kỳ chi nhánh nào của công ty, bất kỳ công ty nào khác giành được quyền kiểm soát công ty hoặc bất kỳ công ty nào khác mua tài sản của công ty liên quan đến diễn đàn. Mọi nỗ lực chuyển nhượng chống lại các điều khoản này đều không có hiệu lực pháp lý.

Việc thực hiện bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này cũng như không từ bỏ bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này, từ bỏ mọi vi phạm khác đối với Thỏa thuận này.

Các điều khoản này thể hiện tất cả các điều khoản thỏa thuận giữa bạn và công ty về việc sử dụng diễn đàn. Các điều khoản này hoàn toàn thay thế bất kỳ thỏa thuận nào khác về việc bạn sử dụng diễn đàn, bằng văn bản hay không.

Liên hệ

Bạn có thể thông báo cho Aznet theo các điều khoản này và gửi câu hỏi cho công ty, tại admin@aznet.io.

Công ty có thể thông báo cho bạn theo các điều khoản này bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp cho tài khoản của mình trên diễn đàn hoặc bằng cách đăng thông báo lên trang chủ của diễn đàn hoặc trang tài khoản của bạn.

Những thay đổi

Công ty đã cập nhật các điều khoản này lần cuối vào ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có thể cập nhật lại các điều khoản này. Công ty sẽ đăng tất cả các cập nhật lên diễn đàn. Đối với các bản cập nhật có những thay đổi quan trọng, công ty đồng ý gửi e-mail cho bạn, nếu bạn đã tạo tài khoản và cung cấp địa chỉ e-mail hợp lệ. Công ty cũng có thể thông báo cập nhật với các thông báo hoặc cảnh báo đặc biệt trên diễn đàn.

Khi bạn nhận được thông báo cập nhật các điều khoản này, bạn phải đồng ý với các điều khoản mới để tiếp tục sử dụng Aznet.io.